2012, ഓഗ 28

Poo

Poothulanju nilkkumpol
Pudu puthen koottukaar
Punchiri thooki vannittu
Arutheduthu kondoyi
Pookkal illaathaayapol
Punchiri illathaayallo
Koottukare kaanaathe
Karanju irunnu poyallo.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: