2012, ഓഗ 12

Bus

Bassil irunnu urangunnathum urakkathil swapnam kaanunnathum stoppil irangathe sakaarsm kettu mattoridathu irangunnathum nanakketorthu arodum parayaathe vidhiye pazhichu mood outtaayie onnum cheyyaythe kazhiyunnathum aarennu chodichaal njaan allennu urakke parayunnathum ente seelam.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: