2012, ജൂലൈ 29

Q

Njaan ennum quvil avasaanam. Pinne orthu last one is the best.aaraanu angine paranjathu.pegukal thappi .onnum kandilla. Njaan thanneyannallo parajathu.izhayunna quee anakkamillaathaayi. Pinne innum naaleyum illsaathaayi.anakkamillaathe njaanum.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: