2012, ഓഗ 7

Kochu chollukal.

Porukkaam. Verukkaruthu. Vaazhthaam. Veezhtharuthu.    Serikkum thrttinumitakku       varayila variyilla verthirikkaan.  Kuravu kurakkaan                   karaviruthundengil                 kuravellaam                            karavappasuvaakum.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: